ארתאח (שער אפרים)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
עדנה סלע, וצביה שפירא (מדווחת).
27/05/2014
|
בוקר

הגענו לארתאח בשעה 3.55 בבוקר.  הקרוסלות נפתחו ב-4.02 והיו פתוחות זמן רב יחסית לפעמים קודמות. בסך הכל ראינו שבבוקר זה נכנסו פחות פועלים מאשר בשבועות הקודמים. נאמר לנו כי בימי הקיץ יותר פועלים נשארים ללון בארץ (אלה שיש להם אישורים לכך) ולא חוזרים לבתיהם בפלסטין.

 

ביציאה מהמתקן נשאלנו על ידי מספר פועלים על האפשרות שסילביה תסייע לבני משפחתם לקבל אישור כניסה לארץ, וגם שאלו לגבי הסרת מניעת משטרתית ולגבי תשלום קנסות. מסרנו את הטלפון של חיה אופק. אחד הפועלים שעמדו סביבנו אמר שחיה אופק מאוד עזרה לו.

הרגשנו שחשוב שאנו באות למעבר, גם אם איננו עושות "גדולות ונצורות", הפועלים מוקירים את נוכחותנו שם.

 

בשעה 5.40 רק מעט פועלים עמדו בתור להיכנס למחסום.

 

5.50 - עזבנו.