ארתאח (שער אפרים)

צופות: 
צביה ש'. עידית מ', רחל א' (מדווחת)
27/04/2014
|
בוקר

04:11 – הגענו למחסום. 
יום ראשון, עמוס ורועש יותר מהרגיל. 
הקרוסלות הראשונות נסגרות ונפתחות בזמנים קצרים. סגירה לזמן ארוך יותר מהרגיל ופתיחה לזמן קצר. כך שנכנסים בקבוצות קטנות. המון רעש נשמע מתוך המחסום באזור אותו איננו רואות, אך קרוב לכניסה. 
מחזה קבוע של השער שחלקו העליון פרוץ, ותור של אנשים שמטפסים עליו ונכנסים דרך החרך שיצרו.

בשלב מסויים של הבוקר, כאשר הקרוסלות הראשונות נעולות, הצליחו לפרוץ את הגדר ולהכנס חופשי לאזור המוגן. לא לאורך זמן. כעבור דקה שתיים נחסם המקום.

רואים תחילת עבודות באזור היציאה מהמחסום שם עומד להבנות מרכז מפגשים בין אנשי עסקים ישראלים ופלסטינים (כפי שהוסבר לנו בסיור שעשינו שם לא מזמן).

אנו מתפללות יחד עם הפלסטינים שיבנו כבר את אזור הכניסה למחסום במסלולים. לא נגזים אם נאמר שיום עבודה של פועל כזה מתחיל כל בוקר במלחמה. שחוקה. יומיומית. שתוקה. בחסות חשכה מנטלית כללית.