מת"ק עציון

צופות: 
שלומית ש. אורה א.
19/03/2014
|
אחה"צ

14.20 כשהגענו, אולם ההמתנה היה ריק. בשבועות האחרונים האולם היה מלא וגם בחוץ המתינו אנשים רבים.  ניסינו לברר מה  סיבת השינוי.  נאמר לנו שרוב האנשים שגדשו את האולם בזמן האחרון היו תושבי חברון שלא היו מרוצים מהמת’ק  שלהם והעדיפו לבוא למת’ק עציון, אבל בעציון הוחלט כנראה לסלקם והם נשלחו בחזרה .  בזמן שהותנו במקום הגיעו אנשים  אחדים שהוכנסו מיד ויצאו  כעבור זמן קצר.