בית לחם (300)

צופות: 
ד.ר. מדווחת
18/02/2014
|
בוקר

קרוב לודאי שזה היה יום שלישי הכי טוב עד היום. כשהגענו קבוצה של 25 אנשים חיכתה לעבור דרך חמש עמדות. בשעה 6:50 א. שוטר, נתן לכל הממתינים לעבור דרך שער הפלדה.