חבלה, עזון, עזון עתמה

צופות: 
חנה א., אליקס ו. (מדווחת)
22/01/2014
|
בוקר

 

05.48 עזון עתמה

כ 70 אנשים ממתינים לעבור את המחסום. שתי עמדות בדיקה פועלות ויש אנשים שעוברים ע"י הנחת ת.ז. ואצבעות על המכונה  האלקטרונית ועוברים. בתור יש מהומה וחייל מוציא פלסטיני מהתור ולוקח את תעודת הזהות שלו. הוא לא נאזק. במקביל מופסק מעבר האנשים ולאחר מספר דקות ממשיך המעבר. חנה מתקשר למוקד ההומניטארי ומדברת עם ל.

דברנו עם מעסיק ישראלי מקיבוץ פלמחים שבא לאסוף את הפועלים שלו והוא מספר שחלק מהם מגיע מג'נין והם מתחילים את יומם מוקדם מאד בשעה 03.00.

06.08 מהומה נוספת בתור. שני אנשים החלו לטפס על הגדר, שמענו זכוכית נשברת. קצין הוציא את השניים מהתור, אוזק אחד מהם ומהשני לוקח את תעודת הזהות. חנה התקשרה למוקד ההומניטארי דברה עם ש. ותעודת הזהות הוחזרה. קצין מגיע ומזיז בבוטות את שני הפלסטיני םשעמדו לידינו לצדה השני של הדרך.

מכונית משטרה מגיעה ו"פורקת" פלסטיני שמובל דרך השער, חזרה לתוך המובלעת.

עזון –רכב צבאי יוצא מהעיירה.

06.45 משיחה עם פלסטיני למדנו שעמידה בתור ארכה כ 25 דקות ועדיין בפנים מחכים עוד כ-30 איש. עזבנו לכיוון שער חבלה.

07.09 שער חבלה

כשהגענו, 5 אנשים יצאו מעמדת הבדיקה.

איש אחד חזר בחזרה לחבלה, נאמר לנו שהוא סירב למסור את תעודת הזהות שלו.

לא ראינו את אוטובוס הילדים, נאמר לנו שיש חג והוא יארך חודש.

08.00השער נסגר