קלנדיה

מקום: 
צופות: 
עינה פ. (מדווחת)
07/01/2014
|
בוקר

המחסום היה ריק למעשה וקר כשהגענו בשעה 6:15 יחד עם סיור של חניכים ממכינה צבאית (מודרכת ע"י ענת ממחסום ווטש).  הקרוסלה בסוף אחד משלשת המעברים הצרים בין הסורגים (המכונים בפי כל "מכלאות") הייתה פתוחה, וכל הפלסטינים המגיעים נכנסו חופשי דרכה לאזור תחנות הבידוק. נוכחות המסיירים הצעירים בשעה כה מוקדמת משכה תשומת לב, וגם פלסטיני בדרכו לעבודה וגם חיילי המת"ק במשמרת הסכימו לדבר עם המסיירים ולענות על שאלותיהם. לפי הצעתנו הרבה מהם נכנסו ועמדו זמן מה בתוך שתי המכלאות הפנויות כדי לחוות חלק מן החוויה של מעבר יום-יומי במחסום (ענת תדווח על הסיור בנפרד.) הקרוסלה בסוף המכלאה השלישית נשארה פתוחה כשעזבנו בשעה 6:45.