בית לחם (300)

צופות: 
ד', ר', (מדווחת)
24/12/2013
|
בוקר

בהגיענו זרם אנשים יוצא מהמחסום. חייל בודק את האישורים . בשעה 6:50 כולם כבר עברו.

מאבטח צועק עלינו לעמוד בפינה ליד הדלת, סירבנו והוא לא חזר על בקשתו.

 

Bethlehem, 24/12/13, Tues, AM, E only

D, R reporting   

 

As we arrive people are pouring out of the CP.  A soldier is looking cursily at the permits.  At 6:50 am everyone has passed.  A guard barked at us to stand in the corner by the door.  We refused, and he didn''t ask us again.