בית לחם (300)

צופות: 
דרורה פ. (מדווחת) רחל מ.
03/12/2013
|
בוקר

השעה 6:40, יום רגיל מאד.  אין כמעט רכבי הסעות לפועלים.  
הרבה חיוכים של מכרים קבועים.  פגשנו את הקצין השוטר הממונה על המעבר.  
הוא היה בחוץ ובחיוך  "שיחרר" אותנו לביתנו.    
הבוקר עברו כ- 6,000 איש, ולוואי שלפחות פה יימשך כך.