מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
23/01/2012
|
בוקר

מגרש הרוסים

השופט: רס"ן קובי סודרי

חוקר המשטרה: עומרי עווידה

הסנגורים: מאמון חשים, פיראס סבאח,אבו אחמד, נאג'י עמר

 

 נדונו 7 תיקים, מתוכם אחד של מנוע מפגש עם עורך דין.

בין לבין נכנסו חוקרים ממחלקת המיעוטים עם עצורים החשודים בעבירות "אזרחיות": 

אחד (תושב א-ראם בעל תושבות ישראלית)  מואשם בסכסוך עם שכנים, ושניים בגניבת מכונית.

התנהלות הדיונים הייתה מהירה מאוד, והשופט היה ביקורתי כלפי המערכת.

 

אסלאם צאלח מחמד בדר

הייתה הסכמה בין הצדדים (לא נכחנו בדיון).

 

אסמאעיל מחמוד אסמאעיל עווד - ת"ז 852558576

מיוצג על ידי מאמון חשים ואבו אחמד.

יש הסכמה בין הצדדים להוסיף 9 ימי חקירה. אם יהיה צורך בהארכה נוספת, התביעה הצבאית תבקש זאת.

 

מחמד צלאח מחמוד בדר - ת"ז 852478940 

הסנגור: מאמון חשים

החוקר המשטרתי ביקש 8 ימים נוספים. השופט, שקרא את התיק, לא הבין למה מבקשים הארכה נוספת: כבר הוספו ימי חקירה עד יום חמישי,  26.1.12. למה להביא אותו היום?!

השופט הציע לחוקרים לחשוב שוב על מה שקורה, ולבקש מהשב"כ ליידע את הסנגורים על המהלכים בניסוח מתאים, ולא על "צעטאלע" (פתק).

 

ד'יאא חאתם תופיק קשוע - ת"ז 852588276

הסנגורית, אחלאם חדד לא הייתה נוכחת באולם, ומאמון חשים חשב שלעצור אין ייצוג, והציע את עזרתו, אך התברר שלא כך המצב.

החשוד נעצר ב 18.1.12.

השופט שוב הקפיד לקרוא את הדוחות שבתיק והבין מהם כי לעצור היה דיון יום לפני כן (יום ראשון) ב"עופר", בנוכחות הסנגורית, וכי היא ביקשה לשחררו. במעמד זה סוכם על דיון בתיקו של קשוע למחרת, 24.1.12, ב"עופר", וכך נמסר לסנגורית.

השופט שוב לא הבין וביקש מהחוקר הסבר. זה טען שמסובך לקחת את העצור ביום שלישי, ל"עופר"; ניסו ליצור קשר עם עו"ד חדד, אך לא הצליחו, ולכן הקדימו את הדיון להיום, מועד מתאים יותר לתוכנית החקירה.

השופט סודרי לא הסכים לשינויים שעליהם לא יידעו את חדד, אף שפגשו אותה ב 22.1.12. הוא דחה את הבקשה וקבע שהדיון יתקיים למחרת, בנוכחות הסנגורית של קשוע.

 

מוצעב אברהים עיסא סעיד ת"ז -  852396266

הסנגור: פיראס סבאח

החוקר המשטרתי ביקש 15 ימים נוספים.

הטענה של פיראס: העצור הופלל,והחוקרים לא טרחו לברר אם האדם שהופלל הוא אכן האדם שנוכח באולם, כי כנראה לא נעשה ניסיון זיהוי. לכל השאלות של הסנגור ניתנת התשובה המוכרת: הכול בדוח החסוי.

החלטת השופט: העצור נעצר ב 16.1.12. בהסתמך על הכתוב בדוחות החסויים יש יסוד לחשדות . האריך את המעצר ב-11 יום.

 

חמדאן עבד אל-ג'ואד ד'יב דאר צלאח - ת"ז 980742472

הסנגור: פיראס סבאח

זו ההארכה הרביעית שלו. נעצר ב 29.12.11.

חוקר המשטרה ביקש 11 ימים נוספים. 

החשוד הודה בחלק מהחשדות נגדו. הסנגור לא הבין מדוע צריך להמשיך לחקור אותו  לאחר הודאתו.

השופט, אחרי קריאת התיק, האריך את מעצרו ב 8 ימים נוספים.

 

מוחמד רבאח שוכרי עאצי - ת"ז 999838402

מנוע מפגש עם עורך דין  עד 23.1.12 בחצות.

הסנגור: מאמון חשים

העצור חשוד בפעילות נגד ביטחון האזור ובמתן שירות להתארגנות בלתי חוקית (הג'יהאד האסלאמי).

עדיין לא מסר גרסה במשטרה.

מאמון חשין קיבל מידע מינימלי בלבד ([מהחוקר]: יש לעצור עבר ביטחוני מהשנים 2005–2007. רוב השאלות נענו, כצפוי, בתשובה אחת: זה בדוח  החסוי.

הסנגור יצא מהאולם, והחוקר ביקש שגם אנחנו נצא. רוני הראתה לשופט את מסמך הקדם-בג"ץ הממליץ לאפשר את נוכחותנו [למען עקרון פומביות הדיון]. השופט  קרא ושאל את החוקר מה עמדתו. החוקר אמר שהוא רוצה דיון בדלתיים סגורות. השופט דרש שינמק את טענותיו. הטענות היו חלשות מאוד, והשופט לא קיבל אותן. החוקר ניסה מיד להתקשר לשב"כ וביקש פסק זמן כדי שאיש השב"כ המנהל את החקירה יסביר לשופט את הצורך בדלתיים סגורות.

השופט לא הסכים ודרש להמשיך את הדיון. העצור הוכנס והשופט ביקש לתאר בפרוטוקול את מקום ישיבתנו ביחס לעצור, שאינו מאפשר כל קשר בינינו (!)

העצור הזדהה, והשופט הסביר לו מה היה בחלק הראשון של הדיון עליו עם עורך דינו, ועל מה דנו, ושאל אותו אם יש לו מה להגיד. לא, אין לו מה להגיד. הישיבה נסגרה.

החלטת השופט: להאריך את המעצר ב 11 ימים נוספים.