בית לחם (300), יום ו' 30.11.12, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר אורן (מדווחות)
30/11/2012
|
בוקר

 

 מחסום בית לחם

3 עמדות פתוחות. הרבה פלסטינים מגיעים הבוקר, אולי הם רוצים לחגוג בירושלים את ההכרה הבינלאומית לה זכו. מדי פעם נוצר תור אך לרוב ההמתנה קצרה. מעט מאוד ילדים היום. האנשים עברו ללא בעיה פרט לאדם מבוגר (קרוב ל- 80) שהחייל התעקש למנוע ממנו לעבור בגלל היעדר אישור.

התערבנו והערנו שלגבי אדם כל כך מבוגר, ראוי להפעיל שיקול דעת גם אם חסר אישור. החייל ניסה לברר. לא ברור מה נאמר לו בטלפון אבל יתכן שהפלסטיני המבוגר מצא את עצמו בכל זאת צועד לירושלים..

מ- 10:30 עברו רק בודדים והמחסום נהיה שומם.