קלנדיה, יום ה' 12.9.13, בוקר

מקום: 
צופות: 
שילה, ג'ודי מתרגם: צ'רלס ק.
12/09/2013
|
בוקר

06:10 התורים הגיעו לתוך מגרש החנייה, וכך נשארו משך כל שהותנו במקום על אף מאמציהם הכנים של החיילים להעביר את הממתינים במהירות וללא עיקובים.  אנשים בתור ההומניטרי עברו במהירות וללא בעיות.

עלינו להדגיש שוב כי יותר מדי אנשים מנסים לעבור כאן, ואין מספיק נתיבים פתוחים כדי לשרת את מספרם ההולך וגדל.  המכוניות טופלו במהירות, התנהלות המהווה שיפור בהשוואה לשנים האחרונות.