ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 5.8.13, בוקר

צופות: 
לאה ר. אנה נ.ש.
05/08/2013
|
בוקר

06.12 מחסום חקלאי עאנין

הבידוק  מתקיים בחלק הקרוב לעאנין,  המעבר מהיר וילדים רבים יוצאים לעבוד לצד אביהם במטע. אנו מעלות בדעתנו מה עושים צברינו המתוקים , כעת , בחופשת הקיץ החמה...

06.20רכב המתק מגיע.היוצאים אומרים שממתינים כ- 25 איש  ואישה במחסום , הכל נראה זורם ואנו מחליטות לנסוע למחסום ברטעה  קודם שהמחסום נסגר

 

06.30מחסום ברטעה החדש

גם כאן הפועלים נכנסים ויוצאים לשרוול במהירות יחסית. אפילו  המשאיות עלהכביש נכנסו קודם שעזבנו

06.45מ. מתקשר הוא מספר שהגיע למחסום עם הטרקטור לפני 06.30 ומצא מחסום סגור , לידו ממתינים כ- 5 אנשים . טען שהתקשרו למתק אך לא נענו . אנ מתקשרות למתק ושם אומרים שיבררו. בינתים מאחרוי המחסום הסגור ממתינה הקבוצה ללכת לאדמתה , מפלשתין לפלשתין וממתינה שאנשים  שלא שייכים מחיל הכיבוש יואילו לאפשר להם. אחרי המתנה התקשרנו לבר  לדווח על הארוע

 

07.20מחסום טורא

אנשים מעטים עוברים מפה לשם והפוך. אנו רואות שרב המתק במקום ונכנסות לברר את הארוע בעאנין. חיילים כועסים. הם קבלו נזיפה ונאלצו לפתוח את מחסום לממתינים. לדבריהם סגרו את המחסום בשעה היעודה שהתושבים הפלשתינים מכירים ב- 6.30 כאש איש לא המתין במחסום , לטענתם , המתלונים הגיעו אחרי 06.30  ובכל זאת חזרו ופתחו להם.

אנו סבורות שאף אם החיילים אכן עזבו בזמן ואף אם הקבוצה הגיעה אחרי שעת הנעילה, עדיין – מהותו של הכיבוש בעצם העובדה שאנשים אינם יכולים לצאת ולבוא לאדמתם בזמן הנוח להם ונתונים לשרירות לב תכתיבים וסדר יום שנקבע על ידי צבא הכיבוש.  כל הסיטואציה , כפי שהיא על פי איזו גרסה שלא נאמץ היא ביטוי מקומם של הכיבוש- וכאן קבור הכלב  ולא בארוע כזה או אחר