בית לחם (300), יום ו' 12.7.13, בוקר

צופות: 
יהודית אלקנה וחנה בר"ג (מדווחת)
12/07/2013
|
בוקר

8:30-11:30:  החניה בקרבת המחסום נאסרה ולא ניתן מעבר למכוניות, פרט כמובן לנוסעים לקבר רחל. לצד המדרכה עמדו אוטובוסים רבים, שנעו בזה אחר זה לעבר המחסום ואספו את המתפללים בדרכם לתפילה. הסדר היה מופתי והקצב מהיר מאד. האוטובוסים פתחו את שתי הדלתות – הקדמית והאחורית, כך שאנשים יכלו לעלות במהירות ומייד כאשר האוטובוס התמלא הוא יצא לדרך. סדרנים ואנשי מג"ב עזרו לקהל ומנעו "פקקים".

 

גם השנה התבצעה הבדיקה הראשונית של היוצאים לירושלים בקצה הדרומי של מגרש החניה. סומנו מעברים נפרדים לנשים ולגברים. עיכובים בתור הנשים נבעו בעיקר מבדיקה קפדנית של ילדים שנראו מבוגרים מגיל-12 ושלהם לא איפשרו מעבר. התרשמנו כי היו יותר נשים  מאשר בשנה שעברה ביום הששי הראשון של הרמדאן.

"שער הרמדאן" הזכור משנה שעברה נפתח כולו, והנשים לא נאלצו כלל לעבור דרך  קרוסלותinfo-icon. העליה ל"שער הרמדאן" אינה תלולה במיוחד, אך בחום ובצום ובלבוש כבד, קשה לנשים רבות. ראינו נשים שחשו ברע ונזקקו לעזרה בתום העלייה. יש לציין כי שירותי העזרה הראשונה של הפלסטינים פעלו באופן מקצועי ויעיל

 

הגברים עברו במהירות, אך היתה הקפדה על הנהלים. המסורבים נדרשו לשוב על עקבותיהם והאכזבה מאד בולטת. התרשמנו שיותר אנשים צעירים דאגו לקבל אישורי תפילה מבעוד מועד.  

התנהלות החיילים היתה מכבדת ועשה רושם שההדרכה שניתנה להם הדגישה את משמעות החג ואת הצורך לנהוג בכבוד בעוברים. הפסקות האוכל והשתייה נעשו במקום מוסתר מעיני הפלסטינים. חיילי וקציני המינהל האזרחיinfo-icon, שביניהם גם דוברי ערביתinfo-icon, השתדלו לפתור בעיות וגילו שיקול דעת וגמישות, עד כמה שניתן היה

 

עד שעזבנועברו כנראה כבר כ-20.000 מתפללים.