בית לחם (300), יום ג' 9.7.13, בוקר

צופות: 
ד, ר' (מדווחת)
09/07/2013
|
בוקר

בית לחם

אחרי כמה שבועות בימי שלישי בבוקר, בהם כולם עברו עד השעה שבע בבוקר, היום המצב הפוך. מעט אנשים ממתינים בתור מול חמש העמדות ועוברים מהר. אבל מתחילת המשמרת שלנו ועד לסופה, אומרים שהרבה אנשים ממתינים. אחד אמר שהמתין רק 15 דקות. אולי הוא ידע איך להשתחל לראש התור. המעבר לנשים פתוח. מישהו ביקש את הטלפון של סילביה. ארבעה מתוך חמישה החיילים עבדו מהר ביותר,לקח להם כשלוש דקות להעביר אדם