בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 2.6.13, בוקר

צופות: 
סילביה וחנה א' (מדווחת)
02/06/2013
|
בוקר

07:00 מחסום בית לחם  300

בחוץ יש הרבה אנשים. כולם מתלוננים על מעבר קשה וארוך. טוענים שהייתה הפסקה במעבר בשעה שלפני 6:30. באולם בפנים יש הרבה גברים אבל המעבר מהיר, בעזרת אנשי ההבטחה שבודקים את התעודות ברפרוף.

אנחנו פוגשות את אחת הנשים של  EAPPI שמבטיחה לשלוח לנו את המספר המדויק של העוברים הבוקר. לשאלתנו בקשר לעיכוב היום ענו לנו אנשי ההבטחה שפשוט היו הרבה אנשים.

התשובה של EAPPI  הגיעה אחרי שחזרנו לירושלים והוא: 4999 בין השעות 4:00 ל-7:30. זה באמת מספר גדול מאד.

בשעה 7:25 האולם היה ריק והגיעו אנשים רק טיפין טיפין.

 

08:00 מת"קinfo-icon עציון: די הרבה אנשים שחיכו לנו במיוחד ומלבדם כמעט ולא היו נוספים היות והמת"ק נפתח רק ב-12 בימי ראשון.