בית לחם (300), יום ג' 7.5.13, בוקר

צופות: 
א.א., ד.ר מדווחת
07/05/2013
|
בוקר

 6:45

רוב האנשים כבר עברו דרך המחסום. שלושה חלונות פתוחים ובכל אחד תור של כ-10 עד 15 אנשים. הבדיקה מתבצעת במהירות רבה, כ-6 דקות לכל אדם. אישה שעברה מספרת לנו שפועלת רק מכונה אחת לבדיקת תיקים .
עד 7:10 כולם כבר עברו.
אדם אחד ביקש מאתנו לעזור לאחיו להשיג אישור. נתנו לו את המספר של סילביה.