מת"ק עציון, יום ה' 25.4.13, אחה"צ

צופות: 
אורה א'
25/04/2013
|
אחה"צ

14.15 ניגש אלינו אדם מבוגר וסיפר שעשרות חיילים נכנסו לביתו ב 3 לפנות בוקר, הבהילו מאוד את הילדים, הסתובבו בבית ולבסוף נתנו לו הזמנה להתייצב במת’ק ב 10 בבוקר לפגישה עם השב”כ. “למה לא טלפנו אלי?”, הוא שואל,  “הרי הם יודעים את מספר הטלפון שלי!”  כפי שהצטווה, הוא הגיע בבוקר למת’ק, הפקיד את תעודת הזהות שלו וחיכה שיקראו לו. מאז הוא מחכה. איש לא דיבר איתו. טלפנו לקצינה ר. שהבטיחה לברר למה לא מכניסים אותו לפגישה. פנינו גם לחנה. בעזרת שתיהן התקבלה הודעה ש”אין לשב”כ זמן בשבילו,” ושעליו לבוא שוב בשבוע הבא.

 

פלסטיני כבן 70 בעל אזרחות אמריקנית, שחי כבר 30 שנה בארצות הברית, סיפר שהוא בא לבקר את אחיו החולה, בן 87. עליו לטוס חזרה לארה"ב מחרתיים. הוא הגיש בקשה לאישור  יציאה לפני שבועיים ועדיין לא קיבל. לפני כמה חודשים , כשהגיע לביקור, קיבל רישיון יציאה בלי בעיות. הוא אינו מבין מה קרה הפעם. בידיו כרטיס טיסה חזרה מחרתיים.  שלומית פנתה אל המוקד ההומניטארי שהפנה אותה למוקד אחר, שהודיע שאינו מטפל במקרים כאלה. אחרי טלפונים נוספים ובעזרת הקצינה ר. האיש הוכנס פנימה וכעבור זמן קצר קיבל את האישור.