בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 3.3.13, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אנה ס., תמר ס., עליה ש. (מדווחת)
03/03/2013
|
Morning
09:20 - נכנסנו לשטחים דרך שער שומרון. הכל נראה רגוע ושקט.
זעתרה (צומת תפוח) היה כמעט ריק מנוכחות צבאית. רכב צבאי אחד עמד באזור המרכזי, וכמה חיילים יצאו ממנו. כל הכבישים היו פתוחים והתנועה זרמה כסדרה.
מחסום חווארה לא היה מאוייש. היו כנראה חיילים במגדלי השמירה. התנועה נעה בשני הכיוונים.
מחסום בית פוריכ היה ריק.
ראינו מעט מאוד כלי רכב צבאיים בבוקר זה: אחד בחווארה ואחד בכביש ליצהר.
הכניסה לעזון היתה פתוחה; הבלוקים מבטון הוזזו הצדה.
11:00 - יצאנו מהשטחים דרך שער אליהו. חזינו בשגרה של הכיבוש ועסקנו בשגרה של מחסום וואטש.