מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
09/08/2010
|
Morning

מגרש הרוסים


השופט: שמואל קידר

החוקר: יוסי אשמוז

הסנגורים: מאמון חשים, פהמי שקיראת

החשד הוא כנראה ירי לעבר אדם. (לא הזכירו את האישום אלא דרך אגב, בסיכום הסנגור).

כשהגענו הדיונים היו בעיצומם. הסנגור שקיראת דיבר ארוכות עם העצור; השופט והחוקר עמדו וחיכו. פתאום נכנס לחדר בן אדם נוסף, פנה לבית המשפט ומיד הוחלט שהעצור הוא מנוע (מפגש עם עו"ד). באי הבהירות של המצב, לא הבנו אם בטעות הכניסו את העצור המנוע, או שהוא הוכרז כמנוע בדיעבד.

הוציאו אותו מהחדר, והכול התחיל כאילו מההתחלה.


עו"ד שקיראת התחיל לשאול את השאלות הכמעט שגרתיות, שלהן תשובות שגרתיות:

ש. האם ביצעתם את כל פעולות החקירה, האם הפעולות קשורות לחשוד או לאחרים, האם החשוד קשור לחשוד אחר...

ת. כן, לא, בדוח [הסודי] החקירה, לא אוכל לפרט...

ואז אחרי סיכום הסנגור התבקשנו לצאת. כרגיל במקרים כאלה ניגשנו אל השופט והצגנו בפניו את החלטת הקדם בג"ץ  מ-26.4.2009 שמציעה לשתף אותנו בישיבה של חקירת העצור המנוע כאשר העו"ד לא נוכח, לצורך פומביות הדיון.

השופט קידר בחן את ההחלטה ואמר לחוקר שמבחינתו אין בעיה שנישאר כל עוד אנחנו מתחייבות לא לדבר עם העצור. לא הייתה לנו בעיה בכך, כי אף פעם לא מתאפשרת שיחה בינינו לבין העצורים.

בישיבה עם העצור יידע השופט קידר את העצור על בקשתה של המשטרה (15 ימי מעצר נוספים), על דברי הסנגור שלו ועל שאלותיו.

העצור הוצא מחדר ביהמ"ש להמשך חקירות שהופסקו לצורך הדיון בהארכת מעצרו.

סיכום החלטת השופט:

צו המניעה הוצא באמצע השיחה בין העצור לבין סנגורו.

בהארכת המעצר מ-2.8.10 החליט כבוד השופט פליישמן לא להיענות לבקשת המשטרה ל-18 ימים נוספים לצורך חקירה, ואישר להם 8 ימים. העצור היה עצור בתיק אחר, והאישום החדש התברר (כנראה) תוך טיפול בחשודים אחרים.

היום החשוד הוצא באמצע חקירתו להארכת מעצר זו.

השופט ציין כי בדק את הדוחות החסויים והחליט שרשות החקירה יכולה לבצע את החקירה הדרושה בזמן קצר יותר מהמבוקש (15 ימים) והוא מאשר להם רק 8 ימים נוספים.

הוא סבור שאם בתום 8 ימי הארכה תבקש המשטרה הארכה נוספת, בית המשפט יצטרך לשקול בכובד ראש אם יהיה עוד טעם להחזיק את החשוד, אלא אם כן בדיקה של סעיף  3.3 בדוח החסוי תראה אחרת.