קלנדיה, יום א' 6.1.13, בוקר

מקום: 
צופות: 
רבקה פ., מרסיה ל., רוני פ., אסנת ר. (מתרגמת)
06/01/2013
|
בוקר
05:00 הגענו לאולם המתנה ריק – היה קר וחשוך.
אנו מתנגדות לכיבוש ופועלות למען זכויות אדם, אך איך מתמודדים עם העובדה שהתאורה אינה פועלת באולם ההמתנה.
היו מעט מאוד אנשים והתור לא היה אף פעם ארוך מדי.
היתה לנו ההזדמנות לשוחח עם החיילים והשוטרים. שמענו את אחד החיילים מצהיר שהאנשים בתור הם ברברים, אך מצד שני הרגשנו שקצין המשטרה וקצין המת"ק אינם חולקים את דעתו הרגישו שלא בנוח לשמוע הערה זו.
כל זה בהקשר של: מה תפקידנו כאן?