קלנדיה, יום ב' 17.12.12, אחה"צ

מקום: 
צופות: 
נתניה ג. ופיליס ו. (מדווחת)
17/12/2012
|
אחה"צ
המחסום היה נטוש למדי בשעה 15:30.  שלושה מסלולים היו פתוחים עם מעט מאד אנשים בכ"א.  אף אחד לא המתין למת"ק.  עברנו במחסום והלכנו לבקר במחסום האוטובוסים בקצה המערבי של האתר.  שאלנו את היוצאים מהמחסום לגבי תפקודו ומספר אנשים השיבו שההמתנה הייתה סבירה. 
המצב המתואר לעיל המשיך כל המשמרת, כאשר תור לא ארוך נצפה במעבר האוטובוסים בעוד מחסום הולכי הרגל נותר ריק.  ב-16:35 ראינו שרק מסלול אחד נשאר פתוח אבל מפאת מיעוט האנשים לא נוצר תור והכל המשיך כמקודם.
בסככה הצפונית קבצן פנה אלינו וביקש עזרה לאחיו המנוע שב"כ שרצה ללוות את בתו המונגולואידית הקטנה לניתוח בירושלים.  מסרנו לו את מספר הטלפון של יעל  שאולי תוכל לעזור לו.