בית לחם (300), יום ו' 16.11.12, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר אורן
16/11/2012
|
בוקר

 

8:45 – 10:45

 

בתחילת המשמרת תור ארוך למדי, 2 עמדות פתוחות.

כנראה בעיה בקרוסלות של עמדות 3 – 4 ולכן לא פתחו אותן.

בסופו של דבר קצין פתח את השער האמצעי, נעמד שם ובדק את אישורי הפלסטינים: המעבר נעשה הרבה יותר מהיר מכפי שהוא כשנערכת בדיקה מתוך העמדה וכל התור נעלם תוך 10 דקות.

מאותו רגע הגיע אנשים מעטים, בודדים.

מתנדבות בינלאומיות דיווחו לנו שבצד של בית לחם רק שרוולinfo-icon בדיקה אחד פעיל ושהיה תור ארוך של 170 איש בבוקר, שעברו אחד אחד.

ראינו מספר רב של חיילים ושוטרים, כולל "רמי דרג", אבל הכל היה שקט לחלוטין ואף פלסטיני לא נשלח בחזרה. עברו מעט נשים, רק בהתחלה היו ילדים אחדים שעברו עם גבר צעיר למדי (אולי מתחת לגיל 40) אך הוא הציג אישורים מיוחדים וכנראה דובר בעניין הומניטרי.