בית לחם (300), יום ג' 9.10.12, בוקר

צופות: 
D, R reporting
09/10/2012
|
בוקר

 

 

 

מעבר רחל 6:40

ד', ר'

רבים מחכים בחוץ להסעות שלהם. בתשובה לשאלתנו על המצב הבוקר – אנחנו מקבלות רק תשובות חיוביות. בפנים יש חמש עמדות בדיקה פעילות. התורים קצרים אך יש התקהלות גדולה של גברים מאחור. לדעתנו אלה הם ה"סוחרים,. ב 6:45 נשמעה קריאה  שהם יכולים להיכנס. עד 7:05 כולם עברו. התור ההומניטארי היה פתוח כל הבוקר. בשלב כלשהו ניגשה אלינו אשה לומר שלום ולהודות לנו על שאנו משגיחות במחסומים. היא מארצות הברית, שוהה בבית צפפה ועובדת למען ארגון שלום פלסטיני. לצערי אין לי פרטים נוספים על כך.