בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 30.8.12, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
שלומית ש. אורה א.
30/08/2012
|
אחה"צ

 

מת"קinfo-icon עציון

 

14.15  שוב פגשנו את הצעירים שבשבוע שעבר ביקשו לקבל רישיון לבקר ב”הדסה” ולסעוד את קרוביהם שנפצעו בהתקפה על מכוניתם בקרבת בת- עין, ושבעזרתנו קבלו רישיון לשבוע . הם סיפרו  שכל השבוע הם סעדו את הפצועים ועכשיו תוקף הרישיון פג והם ביקשו לחדשו, אך במת"ק סירבו להאריכו. טלפנו לברר את סיבת הסירוב ונאמר לנו שנותנים רישיונות רק לקרובי משפחה מדרגה ראשונה, כגון אחים, אך הצעירים האלה אינם אחים, אלא בני דודים. כיוון ששני  צעירים היו אחים ושנים בני דודים,  נכנסו שוב שני האחים, אך גם הפעם לא קיבלו. התחלנו לטלפן. בין השאר שלומית דיברה עם מחלקת הכוויות ב”הדסה”, בה מאושפזים הפצועים, עם העובדת הסוציאלית של המחלקה ועם אחרים,  וכמובן דיברנו עם חנה. היא החלה לפעול ובעזרתה קיבלו כולם, שני האחים ושני בני הדודים, רישיונות לשבועיים.