אבו דיס (הפשפש), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.9.12, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רחל מ., שוש ה., מיכאלה ר. (מדווחת)
27/09/2012
|
Morning

 

6:50 שיח' סעד

ילדים עוברים בקלות.

גברים ממתינים בשרוול, רק בשעה 7 מאפשרים להם לעבור, עד אז מתמלא השרוול. כאשר הם מורשים לעבור צועקת חיילת: "אחד, אחד! תגיד לי, אתה לא מבין עברית?" תוך כרבע שעה התור מתפוגג.

7:40 מעבר הזיתים

סטודנטים צעירים מאוניברסיטת אל-קודס ממתינים בכיכר. הם בדרכם לת"א ויפו, וגם לים יגיעו.

ג'יפ מפטרל, רוב הזמן הוא עומד ליד הפרצה הכמעט קבועה בגדר. ג'יפ נוסף מפטרל גם בצד של עזרייה, מרחיק נהגים באמצעות רמקול מחריש אזניים.

במחסום עצמו: בשרוול הראשון תור קצר. השרוול השני אינו מתפקד. לפני השרוול השלישי ממתינים אנשים לכניסה למת"ק. ראינו את ילדי גן הנזירות שליד הפישפש. איזו דרך ארוכה נאלצים פעוטות אלה לעשות מידי יום בדרכם אל גנם. אלוהים לא מרחם על ילדי הגן?

פגשנו גם מכר וותיק, רופא בכיר בבית-חולים. הוא עובד גם ב"הדסה", מוזמן לכנסים ברחבי העולם, אך עדיין יש לו תסריך מוגבל בשעות, ואין לו אישור להשתמש ברכבו. כל מצב חירום עליו להתקשר למשרדי התיאום ולהמתין לקבלת אישור.