ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 28.8.12, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יהודית כץ, ברוריה רוזנוקס: מדווחת
28/08/2012
|
Morning

 התחלנו את הסיור בזעטרה, אין חיילים במגרש החנייה ובבקתות, המכוניות
 עוברות באופן חפשי. בדרך מחווארה מצפון לדרום תנועה ערה.
 
בחווארה הפעילות ברחוב הראשי חזרה למתכונת ימי החול, החנויות פתוחות ואף
נפתחו חנויות חדשות. המחסום פתוח התנועה זורמת באופן חופשי מגדל השמירה
 מאויש ובמחסום עושים חיילים עבודות רס"ר.
בשאר הכפרים יש פעילות ערה חנויות פתוחות ובגמעין משפצים את הרחוב המרכזי
 ומתקינים תאורה מודרנית.
 
בחארס לימדנו אנגלית, זה היה השעור האחרון של תלמידות התיכון, בשבוע הבא
 הן חוזרות ללמוד בביה"ס.
לאחר החגים נתחיל ללמד גם עברית.