בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 26.7.12, אחה"צ

צופות: 
שלומית ש. אורה א.
26/07/2012
|
אחה"צ

 

 

 

 

 

 

 

עציון  14.30 עד  16.00

 

משמרת שקטה ללא אירועים מיוחדים. כמו בשבוע שעבר, גם השבוע הגיעו רק אנשים מעטים והם טופלו בקצב סביר.

 

אולם ההמתנה היה ממוזג!  המתין בו רק צעיר אחד שלדבריו הוא מחכה מהבוקר לאחיו שהוזמן לשב”כ בבוקר. כנראה

 

שהשב”כ ממשיך, כמנהגו, להזמין אנשים לפגישה בבוקר ולשחרר אותם רק בערב ולפעמים להזמינם לבוא שוב למחרת.

 

פגשנו כמה מנועי שב’כ שלא קבלו מגנטים ואחד שאינו מנוע , שלא קיבל רישיון כניסה לישראל, אף כי יש לו הזמנה

 

לעבוד בירושלים . הוא סיפר שהוא נאלץ לעבוד בשטחים ועבד בזמן האחרון חודש שלם בחמישים שקל ליום!