זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 3.7.12, בוקר

צופות: 
נעמי בנצור, יהודית כץ (מדווחת)
03/07/2012
|
בוקר

חארס, כיף אלחארס, זעתרא, חווארה

9.30 בחארס

נעמי מלמדת ברצף את הקבוצה הצעירה (אנגלית למתחילות) ואת הקבוצה הוותיקה.  נעמי הודיעה על הפסקה לתקופת הראמדאן, אבל הנשים ביקשו מאוד שנמשיך ללמדן גם בראמאדן ,והסבירו שיספיקו לבשל למשפחה גם לאחר השיעורים.

קבוצת הקרושה נפגשה בפעם האחרונה, כי בינתיים מיצתה את מה שניתן ללמדן בנושא.

 בסיור במקביל לשיעור אנגלית למתחילות,  כיף אלחארס, קירה, זיתא, זעתרא, חווארה. 

10.15  בצומת זעתרא 

משמר הגבולעוצרים ובודקים כל מכונית. כ-15 מכוניות ממתינות בכוון דרום.