מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חוה הלוי, אביטל טוך
31/07/2008
|
בוקר

 

מגרש הרוסים 2008

היום התרחש הכול כמעט מהר. התייצבנו בשעה 10.00  ונכנסנו ב -  10.20
הצוות המקבל את פנינו מנומס , אך היום גזירה הזויה חדשה - עלינו להפקיד את התיקים שלנו .נו  באמת...

התהליך המשפטי הגלוי  לעין ולאוזן הציבור , הציבור שהוא אנחנו שתינו, 

החל בשעה 11.00 וארך זמן די קצר ,שבמהלכו חלפו לעיננו דמויות אזוקות ומכוסות עיניים, ובעיקר הונחו על שולחנו של השופט תיקים ומסמכים לעיון וחתימה.

סה"כ ממתינים היום לדיון 14 תיקים , מתוכם רק שני תיקים של עצורים  מיועדים 

לדיון גלוי . כל השאר מנועים (ממפגש עם עו"ד), כבר לא ברור למה  מנועים וממה, אך ברור שנמנעת מהם אפילו מראית העין של דיון פומבי וגלוי.

השופט - רס"ן נפתלי ארניה
החוקר - אבי עקיבא

עורכי הדין הם אנוואר מאמון , פיראס סבאח , חנן כהן.

עד השעה 11.00 רוב התיקים נדונים בשקט בין החוקר לעורכי הדין ומוגשים לשופט , שחותם על תיקים ומסמכים שונים
עד שמגיעים הגואלים , המתורגמן והקלדנית ,והדיון המשפטי מתחיל.
בשל מבנה החדר הקטן איננו רואות כלל את העצורים . אנו יושבות על הספסל שמימין לדלת הכניסה ,
בעוד העצירים מושבים על ספסל בצדה השמאלי של הדלת.
על שני הספסלים הנותרים יושבים כחמישה עורכי דין, החוקר לידם ומיד דוכן השופט , אליו נסמכים גם המתורגמן והקלדנית.

יחד עם העציר ושומריו מצטופפים בחדר הקטן כ - 15 איש.


העציר עלא פקייה שסנגורו הוא מאמון.
החוקר מבקש הארכת מעצר ל - 6 ימים , השופט מאשר ושואל את העציר אם הוא מסכים.  " " לאור הסכמת העצור ...לשם השלמת החקירה..." חתום . זהו.
עתה מוכנס עציר שאיננו יכולות לראותו ומתקיים דיון באשר למנוע ומנועים (שהם , כמובן , רבים מאד . 12 תיקים מתוך 14 ). לכן אין בטחון גמור אם הדיון שמתועד כאן התקיים לגבי תבנג'ה פאדי מן הכפר קטאנה , שסנגורו הוא מאמון,
או שתבנג'ה פאדי הוא מנוע, והדיון  עצמו התקיים לגבי עציר אחר , ששמו הועבר במלמול בין חוקר לשופט,

שסנגורו הוא פיראס.

הדיון
:
חוקר -  מבקש 19 יום נוספים להשלמת חקירה.
שופט - האם הוא מודה במיוחס לו
חוקר - החשוד מסר גרסה שבשלב זה אני מפנה לבית המשפט
סנגור - מתי נחקר?  בשבת?
חוקר - חקירה פרונטלית אחרונה ב - 23/7
סנגור - האם ביצעתם את כל הפעולות שהופיעו בהארכה הראשונה?

חוקר (בודק )- מרבית הפעולות בוצעו , מלבד סעיף 3.4 בדוח קודם שלא בוצע .

התשובה לכך מצויה בסעיף 2.7 בדוח של היום.

סנגור - בגלל הסעיף הזה מבקשים חקירה ?
חוקר - יש פעולות שמופיעות בדוח הסודי שיש לבצען . כל סעיף 3.

סנגור - הוא קשור לאחיו  שנמצא גם בחקירה?
חוקר - בדוח הסודי יש תשובה . פירוט הדבר עלול לפגוע בחקירה.

סנגור - תכנית החקירה מוגשת לכבוד השופט?
חוקר - כן . מדובר בחשוד שמיוחסות לו עברות חמורות ביותר כפי שמתואר בדוח הסודי. לאור האמור בדוח הסודי אבקש להיעתר לבקשה .
סנגור - מתנגד לדרישת המשטרה . הארכה ראשונה היתה ל - 22 יום. החשוד נחקר,

והבנתי שהוא הסביר לגורמי החקירה החשדות נגדו.

מאז שמסר הגרסה ב 23/7  הוא לא נחקר.
אין מה להוסיף בעניין החשוד . מבקשים לא להיעתר לבקשת המשטרה. שהארכת המעצר תהייה ל- 8 ימים לשם העברת התיק לתביעה הצבאית .
חוקר - לא סבור שהחשוד מסר את גרסתו כמו שצריך . הוא כלוא לשעבר , לא משתף פעולה... בוצעו פעולות ומתבצעות ... הדוח הסודי...להיעתר לבקשה...
שופט - עיינתי בתיק...הגעתי למסקנה שקיימות חשדות המבקשות את המשך החקירה . הארכת מעצרו למשך 15 יום ולא 19 כפי שבקשה המשטרה.

נגמר הדיון ה"גלוי",  שפרטיו טמונים בתיק הסודי, ומעכשיו מתקיימים הדיונים הסודיים

של מנועי המפגש(עם עורך דין) והדיונים הגלויים.