ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 8.5.12, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נעמי בן צור, יהודית כץ, ברוריה רוזנוקס - מדווחת
08/05/2012
|
Morning

התחלנו בשער שומרון, היום הוקם שם מחסום אך לא ראינו שעוצרים ובודקים מכוניות.
המשכנו לג'מעין ומשם לעינבוס, ברחובות הסתובבו הרבה ילדים, כששאלנו מה הסיבה נאמר לנו כי היום הוא יום הזדהות עם האסירים וקצרו את יום הלימודים.
בעינבוס פגשנו מכר ותיק בעל חנות לדברי יד שניה, עתה פתח גם חנות מכלתבעבר הוא ביקש כי נעזור לו להשיג לבתו רשיון לבקר את בעלה בכלאעשינו נסיונות רבים להשגת הרשיון אך לא הצלחנו. היום הוא סיפר לנו כי הוא שוחרר במסגרת עסקת גלעד שליט ומשפחת בתו נמצאת בעזה (הבחור היה תושב עזה לפני המאסר).
המשכנו לחווארה ושמנו לב לתנועת רכב צבאי רבה מאד בכביש הראשי. במחסום עוצרים לסרוגין  מכוניות לבדיקהכשאנחנו הגענו הורידו את הנוסעים ממכונית ובדקו אותה בעזרת כלבלא עצרו אף אחד והם המשיכו בדרכם.
במחסום זעטרה גם כן נערכות בדיקות בדרך מצפון לדרום אך בודקים רק תעודות.
בכיף אלחארס ובחארס לא היו ארועים מיוחדים, במועדון בחארס חיכו לנו הנשים והעברנו את החוגים כרגיל.
בדרך הביתה עדיין היה מחסום לנכנסים לגדה בשער שומרון.