בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 19.3.12, אחה"צ

צופות: 
שלומית ש., אורה א. (מדווחת)
19/03/2012
|
אחה"צ

 

  

מת"קinfo-icon עציון, 14:00

רק מכונית אחת בחניה. אולם ההמתנה ריק וגם בחצר אין ממתינים. אדם שיוצא ובידו כרטיס מגנטיinfo-icon, אומר שבפנים מחכים שלושה אנשים.  

 

14:10אנשים יוצאים בזה אחר זה. אחד מהם ניגש אלינו ומתלונן שהוא מנוע, אנחנו מפנות אותו לסילביה.

 

מגיעים אנשים אחדים והם מוכנסים מיד ויוצאים כעבור זמן סביר.  כיוון שאיש לא פונה אלינו, אנחנו נוסעות למעבר בית לחם.

 

15.20 מעבר בית לחם

 

עמדה אחת פתוחה ולידה תור קצר של אנשים המבקשים להיכנס לישראל. המעבר ליוצאים לבית לחם פתוח והפועלים עוברים ללא כל בקורת.

 

קשה שלא להיזכר בבדיקות הקפדניות שהיו נהוגות במעבר הזה, בלחץ הנורא שלחצו המוני הפועלים שביקשו לחזור הביתה אחרי יום עבודה, בצעקות, במהומות, בניסיונות שניסינו לדבר עם המפקדים ולבקשם להקל את המעבר ובהסברים שהסבירו לנו שהבדיקות המדוקדקות הכרחיות לשמירת בטחונה של מדינת ישראל. 

 

תור המבקשים להיכנס התנהל בשקט והתקצר. עזבנו.