ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נור, סנאית( מדווחת)
27/02/2012
|
Morning

03:30  מעבר אליהו

נסענו כדי לראות האם הוא עדיין משמש בצורה כלשהיא למעבר פלסטינים לתוך ישראל. המחסום ריק וניכר שפלסטינים לא עוברים שם בדרכם לעבודה בישראל.

מאוחר יותר באותו יום נסעה לשם דליה. היא מסרה כי במעבר אליהו מורשים לעבור כיום רק כ -100 איש שלהם חלקות אדמה באזור של אלפי מנשה. הם מגיעים בחמש בבוקר וכמעט ולא נוצר תור בגלל כמות האנשים המועטה. הבידוק תמיד קפדני מאוד.

03:45 מעבר אייל

המוני כלי רכב המובילים את האנשים למקומות עבודתם כבר המתינו במגרש החנייה.  היה שם לראשונה מזה זמן רכב רכב צבאי משוריין. חייל ניגש אלינו ואמר שיש התראה  על הוצאת נשים ממכוניותיהן והותרתן בשולי הדרך. אין ספק ששני החיילים שירדו מן המכונית בדקו בקפדנות את כל מרחב המחסום וסביבותיו לפני שנסעו הלאה.

המחסום נפתח כנראה בארבע, כי מסביבות ארבע ועשר דקות החלו לעבור אנשים שיצאו ממתקן הבדיקה . הם הגיעו טיפין טיפין- 25 אנשים ל5 דקות.  הפעם הצלחנו לקבל רשות לראות את אזור הכניסה למחסום ונוכחנו שקצב היציאה היה כזה משום שגם קצב הזרימה של האנשים אל המחסום היה כזה.  הצפיפות והדוחק המוכרים לנו מארתאח ממש מרגע פתיחת המחסום לא היו באייל.  אחד מן האחראים על המחסום שלווה אותנו אמר כי בממוצע עוברים כ-4300 אנשים ביום, כי האנשים יודעים שקצב הבדיקה וסדירותה הם אחידים, ולכן הם מרשים לעצמם לבוא קצת מאוחר יותר.  ואכן רק בסביבות ארבע וחצי -רבע לחמש השתנה קצב המעבר ונעשה ל 25 אנשים לדקה.

04:50 ארתאח

צפוף גם בכניסה למחסום וגם ביציאה ממנו, ממתקן הבדיקות.  אחד הבודקים בכניסה מעכב כמעט אדם אחד בכל  כניסה של קבוצת אנשים דרך הקרוסלה החשמלית, ודורש ממנו דרך מערכת הכריזה- כך שהכל שומעים זאת- לפרק את כל תכולת השקית או התיק שלו. לנו זה נראה בעיקר כדרך למשטר את האנשים. כך נוצרים עיכובים והשהיות במעבר בכלל. שלושה אנשים הוחזרו ולא הצלחנו לברר מדוע.  רבים מאלה שדברנו אתם התלוננו על שבני משפחה או חברים לא קבלו אישורים לעבוד בישראל, או על שהם מנועי מעבר כבר תקופה ארוכה. נור נתנה פתקאות שהכינה קודם לכן, עם הפרטים של סילביה, והיה להן ביקוש רב. חוסר תקווה וותור נואש לוו את מרבית השיחות.