בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 6.2.12, אחה"צ

צופות: 
שלומית ש., אורה א. (מדווחת)
06/02/2012
|
אחה"צ

 מת"קinfo-icon  עציון

14:15 באולם ההמתנה מחכה אדם אחד לקרוב משפחה שהוכנס פנימה לפני כמה רגעים.

 

14:25 יוצאת אשה שקבלה כרטיס מגנטיinfo-icon. לדבריה, בפנים ממתינים רק שני אנשים.

 

14:40 יוצאים השניים שחיכו בפנים. מגיעים אנשים אחדים שיוצאים כעבור זמן קצר.

 

15:50 אנחנו מסיימות משמרת שקטה ללא כל אירועים.