בית לחם (300), יום ג' 15.11.11, בוקר

צופות: 
ד.ר. (מדווחת)
15/11/2011
|
בוקר

6:45:  

 ארבע עמדות בדיקה היו פתוחות. כמה מאלו שעברו אמרו שזה היה יום טוב.

אחדים אמרו שהרבה אנשים מחכים להיכנס ואחדים אמרו שמעטים מחכים.

הייתה הפסקה קצרה של תנועת האנשים. עד - 7:29כולם עברו.  

זכינו להרבה חיוכים ולברכות "בוקר טוב".