ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 20.12.11, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נור, סנאית ( מדווחת)
20/12/2011
|
Morning

3.50  לפנות בוקר  - אירתח

המתנו מן העבר השני של שכבות הגדרות הסוגרות על אזור הקרוסלות החשמליות. הנשים עמדו , כרגיל בשנה האחרונה, בתור נבדל.  נבנתה סככה הנשענת על עמודים דקים  מעל חלק המסלול המגודר המוביל מן  המבנה  שבעבר השני עד לחלק האחרון של מסלול-המיכלאה. זהו החלק המתקרב ליציאה  דרך הקרוסלות החשמליות אל חצר המובילה אל מתקן הבדיקות.   החלק שמעליו נבנתה הסככה בנוי בקוו ישר ואילו החלק שאינו מסוכך ובו מצטפפים אנשים רבים לפני המעבר בנוי כמסלול זיגזגי מתפתל.

המחסום נפתח בשעה ארבע.

הנשים עברו רק במחזור היוצאים השני ואילך.

בצד האחר של מתקן הבדיקות היו מאוישות תחילה רק שתי עמדות בדיקת תעודות, ולאחר רבע שעה לערך אוישו 4. משלב זה קצב מעבר האנשים והנשים התגבר מאוד: 120 בתוך שלוש דקות.  כמעט כל הנשים היו מבוגרות וצעירות ספורות. גם הגיל ממוצע של העוברים באירתח נראה מעט גבוה  יותר מאשר של העוברים דרך מחסום אייל.

לאחר תקופה ארוכה שבה אנשים רבים יותר עברו דרך אייל נראה שיש  תהליך השוויה במספר העוברים, תהליך שאולי הוא תוצאת ההליכים הסדורים יותר במעבר אירתח.

אישוש לכך נמצא בדברי אנשים שאמרו כי בשל המספר הגדול יותר של אנשים המבקשים עכשיו לעבור דרך אירתח הם באים בשעה מוקדמת , כדי להבטיח שיצאו במועד כדי להגיע למקומות עבודתם. בדרך כלל  עליהם להיות שם בין שש לשש וחצי.  לעומת  תקופה קודמת שבה צפינו במחסום, הנשים לא התכנסו בחבורות בשולי מגרש היציאה מן הבדיקות, אלא כמעט כולן ניסו לעבור מהר, כמעט בריצה, ואח”כ הלכו כברת דרך לא קטנה לאורך הכביש, שאין לו שוליים מסומנים, למקום שבו המתינו למעבידים האמורים לאסוף אותן.

אדריכלות מחסומים:  ביינתים נבנה סמוך לחצר הקרוסלות החשמליות מעבר שסככתו מאוד מאוד גבוהה, והוא יועד כנראה למכוניות. בצדו מבנה עם שלושה פתחי משרדים.

בחלק אחר של אזור המחסום אפשר לראות מעבר לחומות מקיפות שתי סככות נרחבות שגגותיהן יריעות בד אוהלים.

5.00 אייל

כשהגענו היו כבר אנשים רבים מאוד שעברו את המחסום והתצטופפו באזור ההמתנה או ישבו על הגדרות הנמוכות לאורך כביש היציאה של כלי הרכב, והמתינו להסעות שלהם.

גם כאן נבנתה סככה- הפעם על החלק שסמוך לקרוסלת היציאה ממתקן הבדיקות. סככה זו מאפשרת אמנם הצטופפות-מה בזמן גשם לדקות ספורות, אבל אינה משנה במאום את המרחק הגדול שאנשים צריכים לעבור חשופים לרוח ולגשם  כדי להגיע למוניות המובילות אותם משם.

נסינו לקבל רשות לצפות בחלק הכניסה למסלול המחסום שאסור עלינו במחסום אייל. לא הצלחנו. לעומת זאת  עובד חברת האבטחה הסביר לנו בהבעה של  שוחר “רק טוב“ כי מתוכנן שיפור תנאי המעבר , בניית סככות נוספות וכיוצא באלו.   הפנינו מנוע שב”כ לסילביה.

יום ניצול קולוניאלי רגיל לגמרי.