בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 10.11.11, אחה"צ

צופות: 
שלומית ש. אורה א.(מדווחת)
10/11/2011
|
אחה"צ

 13.30תריסר גברים ונשים חיכו באולם ליד הקרוסלה. ב 13.40כולם הוכנסו פנימה. הגיעו אנשים נוספים שהתישבו באולם. כעבור זמן קצר החלול צאת אנשים שקבלו כרטיסים מגנטים והממתינים באולם הוכנסו במקומם. הכל התנהל בשקט וללא תקלות.. 

ניגש אלינו אדם מדוכדך והראה קבלה ע"ס 500 ש"ח שהוא שילם, לדבריו, כדי לשחרר את בנו מבית הסוהר. הבן נלקח מביתו ונאמר לו שהוא נאסר כי לא שילם קנסות תחבורה. האב טוען שלבנו אין מכונית ולא מובן למה נקנס ונאסר.

אדם מבוגר מספר שהוא מחכה כבר כמה שעות לכלתו ששוחררה בעסקת שליט ונקראה הבוקר לשב"כ ועדיין לא יצאה. בנו, בעלה, עדיין בכלא.

הגיע לאולם גבר צעיר שגם הוא שוחרר בעסקת שליט.

15.30 כיוון שהמת"ק המשיך להתנהל בלי בעיות, נסענו למחסום בית לחם. כל העמדות, חוץ מהאחרונה בשורה, היו ריקות. השער היה פתוח ופועלים שהגיעו עברו בלי כל בדיקה.