בית לחם (300), יום ג' 11.10.11, בוקר

צופות: 
ד.ר.
11/10/2011
|
בוקר

בית לחם06:40

 

אנשים רבים נמצאים בחוץ. חמש תחנות בידוק פתוחות ותורים בינוניים עד ארוכים ממתינים בהם. האנשים מדווחים שישנם רבים שמחכים להיכנס, שהמעבר לנשים לא נפתח עד השעה 06:30. ובאמת, בסביבות השעה 07:10נכנסה קבוצה גדולה של נשים. אחדות אמרו שהן לא רצו לעמוד בתור עם גברים והעדיפו להמתין עד שהתור "שלהן" ייפתח. בשעה 07:25עברו כולם. יום "ככה ככה" במחסום.