חבלה, חווארה, עוורתא, ביתא, זעתרא יום ג' 18.10.11, בוקר

צופות: 
משקיפות: דליה ו, נורית ו-ל
18/10/2011
|
בוקר

06:45חבלה

המחסום פתוח. על דרך המשתלות הבחנו בקבוצות אנשים. אחדים היו בדרך לכיוון המחסום (בחזרה?) שמא אין עבודה ביום זה, יום החזרת גלעד שליט.

בצד הפלסטיני לא נראו אנשים. החיילים(מילואים) אמרו לנו שמי שהגיע כבר עבר.

המתנו עד מעבר האוטובוסים של התלמידים, שהגיעו ב07:10

על כביש 55+60 לא נראתה תכונה מיוחדת ולא כלי רכב צבאיים

07:35 חווארה

תנועה עירנית זורמת ללא כל הפרעה משני הצדדים. לא נראו חיילים למטה במחסום. לא נערכו בדיקות. השלטים הרבים של המתנחלים בכיכר צורמים מאוד לעין. אחד מהם מכריז - לא יהיה מסיק. אם זה לא תמים, אז צריך לפעול להסרתם. 

גם אזור עוורתא פתוח ללא הפרעות.

בכפר חווארה העסקים פתוחים, ותלמידים וסטודנטים בדרכים. הטלוויזיה בקפה פתוחה, ואנשים עוקבים אחר המתרחש. לא חשנו בביטוי של כעס בשל ההסדר עם החמאס

ביתא - הדרך פתוחה. השוק פועל כסדרו

זעתרא-תפוח - בכל  מסלולי הבדיקה נוספו קונצרטינות שלא היו קודם להפרדה בין אחד לשני וביניהם לבין הדרך שבשימוש רכב ישראלי . נוספו תאי בידוק חדשים המכילים גם שקי חול. עם זאת לא היו כלל כלי רכב בהמתנה. גם העיגול והמגרש היו ריקים למעט רכב צבאי אחד

בקצרה, שקט מוזר שרר בכל מקום שהיינובניגוד לציפיות ביום זה

 09:10 יציאה לכיוון תלאביב

סוף