בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 12.9.11, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
שלומית ש., אורה א.(מדווחת)
12/09/2011
|
אחה"צ
Seriously? Does this make us safer?

מת"קinfo-icon עציון  

14:20 מגרש החניה מלא. באולם 40-45  אנשים שמחכים לכרטיסים מגנטים. אומרים לנו שב-14:00הכניסו פנימה שני אנשים.

14:25 יצאו 4אנשים שקבלו כרטיסים מגנטים. לדבריהם, הם הגיעו ב-6בבוקר. אשה, שתינוקת בזרועותיה, יצאה אחריהם. קבלה כרטיס מגנטיinfo-icon. לדבריה, היא חיכתה מ-09:00.

14:55פנה אלינו צעיר והתלונן שאמרו לו לצאת, בלי לברר מה בקשתו.

 15:15 עוד אדם מתלונן שהורו לו לצאת בלי שטפלו בו. החיל טען שהאיש הוא תושב בית ג'אלה וכיוון שהיום יום קבלה של תושבי בית לחם ולא של תושבי בית ג'אלה, לא יטפלו בו. האיש הראה לנו את תעודת הזהות שלו, שאותה הראה לחיל, ושנכתב בה בפירוש שהוא מבית לחם, ובכל זאת החיל התעקש לסלק אותו.

צעיר אחר, סיפר שאשתו מאושפזת בירושלים, יש לו רשיון כניסה לבקר אותה היום. הוא ביקש רשיון כניסה לימים נוספים, אבל סורב.

ב-15:30הוכנסו אנשים אחדים. ב-15:45יצא בחור שקיבל כרטיס מגנטי ואחריו יצא עוד אחד. הקצב היה איטי מאד ואולם ההמתנה היה מלא.

התקשרנו אל מפקד המת"ק ותארנו את המצב. הוא בא מיד בלווית קצין נוסף, ראה את הממתינים הרבים והבטיח ש"כולם יטופלו היום".

 מייד הוכנסו ממתינים פנימה. סיפרנו למפקד על הבחור מבית לחם שטענו שהוא מבית ג'אלה ולא טפלו בו, והמפקד הורה להכניס אותו. ב-16:10הבחור יצא ומבוקשו בידו. גם הצעיר שסולק בלי שנשאל מה בקשתו, הוכנס פנימה וקיבל כרטיס מגנטי. ב-16:30 יצאו שני גברים מבוגרים ואחריהם יצאו שתי נשים שחיכו מ-08:30. החיילים עבדו בקצב מזורז וארבעה אנשים יצאו בזה אחר זה ואחריהם יצאו בעל ואשה מחייכים.

 ב-17:10יצאו שלוש נשים וצעירה מרוצה. ב-17:25  יצאו נער, אשה שסבלה מסחרחורת ובקושי הלכה וקבוצת מבוגרים. כל אלה, חלשים שלא יכלו להדחק ונשארו מאחור, לא היו מתקבלים היום, לולא התערבותו של המפקד. נאמר לנו ש-10-12 אנשים מחכים בפנים. באולם עדיין נותרו שבעה.

  ב-17:40הורה החיל  למחכים באולם ללכת הביתה. בקשנו ממנו שיכניס גם אותם, אבל הוא טען שכבר לפני שעה היה צריך לסגור את המקום ולא הכניס אותם. כשבא קצין לנעול את דלתות האולם, אמרנו לו שהמפקד הבטיח שכולם יטופלו היום. הקצין פקד על החיל להכניס את כולם.

ב-18:40יצא אחד מהאחרונים שהוכנסו, ב-19:10יצאו שלושת האחרונים והמקום נסגר כשעתיים אחרי שעת הסגירה הרגילה. מתחילת המשמרת שלנו ועד שעה זאת טופלו כ-46אנשים.

במשמרתנו בשבוע שעבר טופלו כל הממתינים עד שעת הסגירה. קווינו שגם השבוע יטופלו כך כולם , אבל לאכזבתנו, זה לא קרה. אלולאהתערבותו של המפקד, היו אנשים רבים נשלחים הביתה בלי טיפול. יש לקוות שהשפעת ההתערבות הזאת תמשך גם בעתיד, ששעת הסגירה תדחה אם יהיה בכך צורך, ושכל הממתינים יזכו לטיפול טוב עד שעת הסגירה.