בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 25.7.11, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חיה א.,עדה ג. (מדווחת)
25/07/2011
|
Morning

07:30 מחסום  300

ארבע עמדות פתוחות. המעבר היום גרוע, אורך זמן רב, עדיין יש תורים של כ-15איש
לפני כל עמדה. חייל מגב או איש בטחון בשם אלכס דרש מאתנו לעמוד ע"י הקיר 
בכניסה, אנחנו מפריעות לו בעבודה .סרבנו.

07:45 חוסאן08:15 מת"קinfo-icon עציון

הקצין מחלק מספרים לפי הרשימה של הפלסטינים. כ-70אנשים בתור ובאים נוספים,
אחדים חוזרים בפעם השלישית ואף יותר. בחצר המתק בכניסתנו לאולם קרא חייל
מהצוות חבוש כיפה סרוגה: "מוות לבוגדים". האם יש כאן עליית מדרגה? מה יהיה הצעד הבא?


בשעה 09:45נאמר לנו בטלפון שהכניסו את הנשים וכ-10גברים.
בשעה 12:30עדיין חיכה מספר 21בחוץ.
בשעה 15:00עדיין חיכה מספר 51בחוץ.
המצב במת"ק דורש שינוי מידי! בודאי בימי שני
.

09:00    נבי יונס

וחזרה.