מת"ק עציון, יום ב' 8.8.11, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
שלומית ש, אורה א.
08/08/2011
|
Afternoon
Seriously? Does this make us safer?

14.25 

האולם מלא עד אפס מקום. הממתינים מתלוננים שמשעה 11 לא הכניסו איש. דברנו עם המוקד ההומניטרי וגם עם המת"ק. הבטיחו לעזור.

14.30 

יצאו חמש נשים שקבלו כרטיסים מגנטים.

14.35 עד 15:30

ב14.35 יצאו שני גברים זועמים. הם חיכו משעה 8.

אחריהם יצאו בזה אחר זה גברים ונשים שקבלו מגנטים.

עד שעה 15.30 יצאו בסה"כ 17 איש  ואישה. לדבריהם, בפנים עדיין מחכים כ 15 אנשים ורק חיל אחד עובד שם, וגם הוא מפסיק מפעם לפעם. כנראה שבבוקר היו במקום שני חיילים. אחד עזב. לא שלחו חיל אחר למלא את מקומו.

 האם לא היה ברור שחיל אחד, גם אם הוא מזן נדיר שמתחשב ומזדרז, לא יוכל לטפל במספר כה גדול של אנשים? האם צה"ל אינו יכול לאייש שתי עמדות? האם לאף אחד לא איכפת שאנשים רבים, שחיכו מהבוקר, לא יוכנסו פנימה, לא יקבלו את הכרטיס המבוקש ויאלצו לבוא שוב בשבוע הבא וגם אז לא בטוח שיזכו לקבלו? למה אין מתחשבים באנשים האלה ומגדילים את התמרמרותם? 

"אתם רק רוצים להשפיל אותנו", האשים אותנו זקן ממורמר שחיכה 7 שעות.

15:30 עד 17:00 

פנה אלינו אדם מבוגר וחולני, אמר שבלבו קוצב-לב, וסיפר שהוא בא בשבוע שעבר, חיכה עד שעת הסגירה ולא הוכנס. כשנסגר המקום, אמרו לול בוא למחרת והבטיחו לקבלו. הוא בא, אך לא התקבל. היום שוב חיכה ולא הוכנס. ביקש שנעזור. שלומית טלפנה. הבטיחו שיקראו לו והכניסו אותו. ב 16.05הוא יצא והכרטיס בידו.

ב 16.30הודיעו שהמת"ק נסגר והורו לאנשים שהמתינו באולם ללכת הביתה ולבוא שוב בשבוע הבא. פנתה אלינו אשה נרגזת שהסבירה שהיא לא תוכל לעזוב שוב את מקום עבודתה ולבוא שוב. בקשה שנשתדל שיכניסו אותה היום. צלצלנו למוקד. היא חיכתה, אבל לא הוכנסה.