בית לחם (300), יום ו' 5.8.11, בוקר

תגיות: 
צופות: 
אפרת ב., קלר אורן (מדווחות)
05/08/2011
|
בוקר

Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000003234 StartFragment:0000000457 EndFragment:0000003218מחסום בית לחם (הצד הישראלי)

9:00 – 11:15

הרבה מאוד אנשים עוברים: גברים בתוך המחסום כרגיל (בהתחלה – 3 עמדות פתוחות, אחר כך 4 ו-5) ואילו הנשים עוברות מסביב במעבר המכוניות.

פעילה בינלאומית היתה מוקדם יותר בצד הפלסטיני ומדווחת שהמעבר כולו מסתכם ב-15 דקות עבור הגברים ועבור הנשים עוד פחות.

על פי מה שפורסם קודם (וכך נוהגים כאן החיילים בעמדות): גברים מעל 50 ונשים מעל 45 יכולים לעבור ללא אישור, וכך ילדים עד גיל 12. השאר צריכים אישורים.

מקרה אחד של גבר צעיר למדי ומצויד באישור אך צג המחשב מתמלא אדום והחיילת מודיעה לו שהוא מנוע.

מקרה אחר של אדם מעל 50 אך מלווה בבנו הגדול מגיל 12 ואין לו אישור לכן שניהם לא עוברים.

רוב הזמן התנועה זורמת והתנהגות החיילים ראויה. לקראת סוף המשמרת החיילת בעמדה 2 התחילה לצעוק על הפלסטינים שיתרחקו ויעברו אל העמדה "אחד אחד".

רושם כללי: נערכו כראוי השנה לקראת הרמדאן. נקווה שלפחות עד סוף החודש אנשים יחצו את המחסום במהירות, והלוואי גם אחר כך...