בג"צ - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חוה הלוי וחגית שלונסקי (מדווחות)
25/01/2010
|
Morning

בית המשפט העליון
השופטים: אבה"ד א. פרוקצ'ה; א. חיותinfo-icon; י. דנציגר

סנגורים: עורכי הדין אליאס חורי ואילן כץ

       

בבית המשפט העליון שמענו היום את הדיון בעתירה שהגישו סנגוריו של ע'אזי קאזם עיסא, חלפן כספים מרמאללה, להחזרת 5 מליון שקלים שהחרים הצבא בספטמבר 2006 בעת פשיטה על משרדי חברת עג'ולי שבבעלותו.

כמו רבים מסוחרי רמאללה האחרים שכספם ורכושם הוחרם באותה פשיטה, ניהל ע'אזי עיסא, משא ומתן להחזרת הכספים שהוחרמו. שלא כמו האחרים, סירב להיענות לדרישת רשויות הצבא לחילוט חלק מכספו שהוחרם. משלא הוחזר הכסף, עתר ע'אזי עיסא לבג"צ נגד המפקד הצבאי של האזור, ודרש לנמק מדוע לא יוחזרו לו כל הכספים שנתפסו בידי הצבא בעת הפשיטה.  
ב 9.3.07, קרוב לשישה חודשים מאז הוחרם כספו, ויום אחד לפני המועד שנקבע לתשובת המדינה על העתירה שהגיש, נעצר בחשד למתן שירות לארגון טרור. החשדות התבססו על קשרי העבודה שלו עם "ועדת הצדקה" ברמאללה. משפטו

בביהמ"ש הצבאי בעופר נמשך שנה, ובמהלכה ישב בכלא כי כל בקשותיו לשחרור בערבות נדחו.

במארס 2008 זוכה מכל אשמה ושוחרר לביתו. התביעה הצבאית ערערה על הזיכוי, וביהמ"ש הצבאי חזר בו מהזיכוי והרשיע אותו. על כך הגישו סנגוריו עתירה לבג"צ שנידונה בימים אלה.
 

במקביל להליך הפלילי שתמציתו תוארה לעיל, נידונה היום עתירה על ההליך המנהלי של חילוט כספו של ע'אזי עיסא שרק לכאורה אינו קשור באישומים עליהם נשפט בביהמ"ש הצבאי.

העותר עצמו לא הגיע לביהמ"ש היום ולא הגיע גם לדיונים קודמים בעתירות שלו לבג"צ . עורכי דינו מפרטים את הדרכים בהם נוהגת הפרקליטות למנוע את נוכחותו בבג"צ: עיקרם, הערמת קשיים ותנאים בתואנה המצויה בדבר מסוכנותו של ע'אזי עיסא (פעם התנו שיבוא בליווי של חברת אבטחה, היום דרשו שעורך הדין המייצג אותו יפנה למנהל האזרחי לקבלת היתר יציאה מאזור A  ויסיע אותו במכוניתו לביהמ"ש העליון בירושלים).
אפילו לשופטת נראה שקוף שההגבלות שהטילו עליו אינן אלא התעמרות בעותר ובעורך דינו.
 

טענות עורך הדין המייצג את העותר מתבססות על ההנחה שסירובו העקשני של ע'אזי עיסא לוותר על חלק מהכספים שלו (מה שנקרא בחוק "חילוט") בטענה שזו סחיטה שלטונית, היא שהביאה את המפקד הצבאי מלכתחילה לעצור אותו ולהחזיקו במעצר עד תום ההליכים, והיא שהניעה את  ערכאת הערעורים בביהמ"ש הצבאי לבטל את הזיכוי במשפטו ולחייבו בדין. עורך הדין מצביע על ההסכמות בין התביעה להגנה שהוסכמו במהלך המשפט, לפני כמעט שנתיים, ועל התעלמותה של הפרקליטות מהסכמות אלה. הוא מעורר שאלות בדבר הסעיף ב"תקנות ההגנה שעת חירום" שעל פיו נתפסו והוחרמו הכספים. לטענתו, לאחר הזיכוי במשפט, שלא היה לטעמה של התביעה, הוחרם גם חלקו של העותר בכספים שנתפסו, בנוסף לכספים של ועדת

הצדקה. עוה"ד חוזר ודן במעמדה של  "ועדת הצדקה" ברמאללה שחבריה ממונים על ידי הרשות, ושולל מכל וכל את הטענה שהיא ארגון טרור, ומוסיף ומזכיר שהודעה בדבר אי חוקיותה של הוועדה לא פורסמה ברשומות ולא נמסרה לחברי הוועדה או לתושבים הרבים התורמים מכספם לפעולות הצדקה שהיא מקיימת.


עורך הדין סגל, המשיב מטעם המדינה, קובע שהמלחמה בטרור היא שעומדת ברקע העניין, ותשובותיו כולן חוזרות על הטענה שהעותר הוא בכיר בחמאס (על אף שבמשפטו לא נזכר כלל דבר כזה). לשיטתו, בחומר החסוי של השב"כ שנמצא בידיו, ימצאו השופטים את ההסבר שיאפשר לקבוע אם הכסף נלקח כחוק, על פי התקנות, או לא.
 

השופטת חיות הקפידה על הבהרת השתלשלות האירועים. מה קדם למה: החרמת הכסף, חילוט הכסף, הזיכוי במשפט, וכו' ומתוך כך גערה בעורך הדין של העותר על שטענותיו לא מסתברות מתוך התאריכים בהם התרחשו האירועים השונים. גם עורך הדין סגל (המשיב מטעם המדינה) ננזף על שלא הכין כדרוש את המסמכים הנוגעים לפרשה הנידונה.

המשיב מבטיח שבחומר החסוי מצויות תשובות הן לעתירה הנשמעת היום בעניין חילוט  כספו של ע'אזי עיסא והן לעתירה שנייה (שלא נידונה היום) בעניין איסור יציאתו לחו"ל. החומר החסוי מצביע על הסכנה שהעותר מהווה לביטחון המדינה.
 

בסופו של דבר נתבקש כל הקהל לצאת מהאולם, והשופטים הנכבדים קיבלו לעיונם חומר סודי חסוי. 

כעבור כשעה הודיעו שהעיון בחומר יימשך, ותשובתם תינתן בתוך ימים אחדים.
 

נעקוב.