עזון עתמה ומסחה, יום ג' 2.8.11, בוקר

צופות: 
ליאורה ש., נינה ס., מרים ש. (מדווחת), נאדים.
02/08/2011
|
בוקר

 

7.50 – עזון עטמה,

ריק. מעבר בודדים ללא בעיות. החיילים מעריכים מעבר של כ 200 איש בבוקר. 

המגדל מאוייש כל היממה לצורך מתן מעבר לבעלי רשיונות לחלק הדרומי.

8.47 – שער האני.  - מסחה

מבט על השער שיהיה נושא השיחה שלנו בבית המועצה של מסחה.

9.10 – ראש הכפר: ועוד ארבעה חקלאים מתכנסים. אנחנו מקריאות להם את מכתב התשובה של היועמ"ש על סעיפיו. הם מוחים על אי דיוקים, לא נסללה דרך חקלאית אל המעבר התת קרקעי המוביל לשער מגן דן, ולא עברו דרכו שום כלים חקלאיים. 

הטענה כי ב-2008  שער האני נפתח לחקלאים אך הם בחרו לא לעבור בו  מופרכת לחלוטין לטענתם, מה גם שבשנים שאחר כך הגישו בקשות שלא נענו.

לסבר את האוזן של הקוראות שער האניׁ(1549), הוא שער חקלאי מסודר הנמצא בפאתי מסחה ליד ביתו של האני (המופרד בגדר ופשפש משאר הכפר). כ-50 ויותר חקלאים נזקקים לו לצורך גישה לאדמותיהם. השערים האחרים שער מגן דן (1567) מערבי למסחה ושער מסחה צפון (1534) רחוקים מהישוב ומשרתים חלקות אחרות. המעבר דרכם אל החלקות הצמודות למסחה כרוך בקשיים ניכרים.

הפיסקה האחרונה במכתב היועמ"ש  מבטיחה שפניה של תושבי מסחה במועד, אל נציגי המנהל האזרחי במפקדת התיאום והקישור, תענה בבחינה מחודשת של פתיחת השער, גם על ידי גורמי הצבא הרלבנטי.

על מנת לקדם את העניין הצענו שתושבי מסחה יתחילו כבר עתה לטפל בהגשת הבקשות לשער האני על מנת שיוכלו להעביר אלינו את רשימת המבקשים ואנו נוכל להפעיל לחצים מצידנו לקיים את ההבטחה כפי שנמצאה במכתב התשובה. 

בתקווה ששתי הפעולות המקבילות יביאו לפתיחה מחודשת של שער האני כשער עונתי לפחות.

לקראת סוף הפגישה הגיע האני עצמו, גם לו אין אפשרות להגיע לאדמותיו שלו, דרך השער הנקרא על שמו, ממש לעג לרש.