בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 18.7.11, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חיה א.,עדה ג. (מדווחת)
18/07/2011
|
Morning

07.00 מחסום 300

ארבע עמדות פתוחות , תורים קצרים, המעבר זורם. מוקדם יותר היו בעיות
וקשיים במעבר לפי דברי הפלסטינים 08.00 מת"קinfo-icon-עציון

כ- 70 אנשים מחכים. אין שוטר היום ולא יהיה, הם בפעילות . פותחים את
המת"ק. האנשים לחוצים מפאת מספרם הרב ונסיונם המר. רק מעטים מתקבלים.
יש אנשים שבאים בפעם השנה והשלישית. כ-15איש היום חוזרים משבוע שעבר
לשם כרטיס מגנטיinfo-icon.
ב-   09.30 טלפנו מהדרך, התור לא התקדם. טלפנו למת"ק, ותשובת החייל היתה
 "אין לי זמן עכשיו לדבר עם מחסום-ווטש " וניתק.


חזרנו למת"ק בשעה 10.00. האולם מלא עד אפס מקום. בתור לקרוסלה 
צפיפות, דחיפות ולחץ גדול. אנשים עצבנים ולחוצים, מתנהלים ויכוחים
קשים והאוירה מאיימת. צוות קצינים וחיילים נכנס לאולם ומנסה לעשות
סדר. הקצין סבלני ביותר חוזר ומבקש את האנשים לא להידחף בתור אבל
  הדיבור לא עוזר. אנשים מתלוננים שמהשעה 08.00, רק כ-10נשים נכנסו


ואף אחד אחר עוד לא נכנס. כשבא הקצין התחילו להכניס אנשים.


הצפיפות הבלגן והעצבנות הגדולה מיותרים ותרומתם שלילית ביותר. חובה
על המת"ק להתארגן בדרך שונה - יש להשאיר חייל במת"ק שידאג לכניסת
אנשים לפי סדר המספרים ולא מי שדוחף יותר יכנס קודם, ובעיקר הכי
חשוב - להגביר את קצב העבודה השערוריתית במת"ק - במשרד. להנפיק כרטיס
מגנטיinfo-icon לוקח דקות ספורות ולגמרי לא סביר שבמשך כמעט שעתיים רק
כ-10נשים נתקבלו במשרד. לא יתכן שאנשים חוזרים פעמיים או שלוש כדי
לקבל כרטיס מגנטי, וכשהם באים ביום אחר שולחים אותם ריקם כי זה לא
היום של בית-לחם שהוא יום עמוס. צריך לאפשר להם להגיע ביום נוסף.
אנשים מפסידים ימי עבודה, תורים למרפאה או לפגישות עסקיות בגלל
המצב הבלתי נסבל במת"ק –

 לתשומת לב השלטונות

ד ר ו ש ש י נ ו י  ש י פ ו ר  ומהר


08.30בית-אומר

09.00נבי-יונס