חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.6.11, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אנינה,דוד, אורי (שני סטודנטים לקולנוע) ויהודית
29/06/2011
|
Afternoon

 

1320  מחסום תיאסיר
מכוניות משני הכיוונים עוברות לאחר קריאה של החיילים. שני חיילים באים לקראתנו, שואלים מי אתם? אתם יודעים את החוקים: אין להיכנס למחסום ואין לצלם את החיילים.
על משאית פלסטינית, רשומה כתובת גדולה: אין חברים בעולם. לשאלתנו לפשר הכתובת בעברית, עונה הנהג כי חבר התנכל לו ואביו אמר לו לכתוב זאת על המשאית שלו.
המכוניות עוברות בדרך כלל כמעט ללא עיכוב.  הולכי הרגל יוצאים ממחסום הולכי הרגל ומברכים אותנו לשלום.

מחסום חמרה 1430-1515 
חיילים רבים במחסום.
קצין ושני חיילים באים לברר מה אנחנו רוצים? המפקד, מודיע בתקיפות שעלינו להישאר מחוץ למחסום, לא לצלם ולא להפריע לחיילים ומוסיף:  ואחר כך תעופו מפה. הוא עצמו "עף" עם חייליו לאחר זמן קצר.
מעבר המכוניות והאנשים ללא עיכוב ואנחנו עוזבים  ולא עפים...

במעבר בזק, נשאלים כרגיל מאין אנחנו באים?