בית לחם (300), יום ב' 14.3.11, בוקר

צופות: 
ד. ר. מדווחת
14/03/2011
|
בוקר

06:40

 חמש תחנות בידוק פתוחות. האנשים אומרים שרבים ממתינים עוד למעבר. נדמה שהם מגיעים בגלים. בכל תור עומדים כעשרים אנשים. הם נכנסים. למשך דקות אחדות יש "לול" ואז רבים מתקבצים לתור מחדש. האישה מודה שהם עוברים במהירות בתור  המיוחד. כולם אכן נכנסים עד השעה שבע ועשרים.

אחד השומרים עמד משוחח באופן אינטימי ליד המחסום המסתובב עם חיילת בתפקיד, כך שבתור ההוא לא יכול היה אף אחד לגשת לבדיקה. הנחיתי אנשים לעבור לתור ההוא וכך הוא זז הצידה משם. השומר אף עישן עם השוטר שעמד סמוך אליו. לא הייתה כל תגובה להערה שלי.