בית לחם (300), יום ג' 12.4.11, בוקר

צופות: 
נאוה א., דרורה פ. (מדווחת)
12/04/2011
|
בוקר

הבית הבודד, חוסאן

מעבר רחל -

הגענו למקום ב-06:45.  בחוץ אין רכבים למעט אוטובוס אחד.  משמע -  כרובם יצאו לעבודה.  ואכן – בפנים הזמימה שטשוט פצץ.  רק שני אשנבים מתפקדים אך אין צור, ביותר.  לפי דיווחם של פלשתינים אחדים : הכל מצוין.  אפילו חיילות טובות....... בואו כל יום.

ומימים כאלה בולטת ביתר עצמה השאלה – למה זה לא יכול להיות כף בכך יום.

 הבית הבודד - האיזור הוא איזור B

 אנשים עוברים שם לצורך עבודה. אמר לנו אחד מהאנשים שעבורו חג הפסח הוא זמן טוב להכנסה – נקיונות הפסח נעשות על ידו ומשולמות כדבעי (זו פרשנות לחג החירות שאלה על  למשועבדים שבחג)