ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון, ענבתא, יום ג' 12.4.11, אחה"צ

צופות: 
פתחיה ע. רותי כ. מדווחת, מסיע – נאדים
12/04/2011
|
אחה"צ

14:10 – שער חבלה, בתהליך נעילה – אין איש הרוצה לעבור

14:20 – עזון – שקט

14:30 – שער ג'יוס – סגור, אין איש הרוצה לעבור

14:40 – שער פאלאמיה – פתוח. הכל שקט וזורם

15:00 – נכנסנו לכפר ג'מאל – הכל שקט. פסטוראליות במיטבה!

16:00 – ענבתא – אין חיילים

16:15 – אירתח – פתוח. התנועה זורמת 

 "חזון אחרית הימים" אלמלא הגדרות, המחסומים ושאר ירקות.

 בברכת חג חירות ואביב שמח,

אך להזכירכן/ם  - כשאנחנו בסדר – הפלשתינים בסגר...