בית לחם (300), יום ו' 18.3.11, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר אורן
18/03/2011
|
בוקר

09:15 – 10:45

מחסום בית לחם

משקיפות ומדווחות:  

מחסום שומם – פורים ליהודים, מאסר בית ללא-יהודים.

ניסיון פתטי של מפקד המחסום לטעון שאסור לנו לשבת על האדנית המוזנחת ושבכלל אסור לנו להיות בתוך המחסום. בשלב מסוים ראה אולי את המצב המגוחך שבוויכוח איתנו על רקע המחסום השומם ועזב אותנו.

אישור מעבר רק לבעלי תעודות כחולות ולרופאים בתפקיד.

בודדים עברו מבית לחם לירושלים. כמה קבוצות תיירים לכיוון השני.